Ischty Redovisningsbyrå – Bokföring Stockholm City

Bokföring Stockholm city – Ekonomihantering på dina villkor
Ischty Redovisningsbyrå har sitt kontor i centrala Stockholm. Idén med vår redovisningsbyrå är att erbjuda redovisningstjänster  och enkla arbetssätt som gör ekonomin till en viktigare och mer inspirerande del i kundernas vardag och långsiktiga planering.

 • Löpande bokföring
 • Bokslut
 • Utbetalning
  -Skatter
  -Löner
  -Leverantörsfakturor
 • Skanning
 • Registrering
 • Medlemmar
 • Skattedeklaration
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Kvittohantering
 • Lönehantering
 • Sortering
 • Andra tjänster som förekommer på ekonomi- och löneadministration

Om oss

Bokföring Stockholm city – Ekonomihantering på dina villkor
Du väljer själv hur mycket du vill ha hjälp med. Vi kan ta hand om allt från löpande bokföring till bokslut och lättare ekonomisk rådgivning. Omfattningen kan du själv välja beroende på hur din organisation ser ut och hur mycket du vill göra på egen hand. 

Kontakta oss

Adress:
Ischty Redovisningsbyrå – Bokföring Stockholm city
Vasagatan 16 | Convendum
111 20 Stockholm

Tel: 0768-44 19 18